داورانی که در سال 1403 در داوری مقالات با نشریه همکاری داشته اند (به ترتیب حروف الفبا)

نام داور سمت / سازمان ایمیل Publons
خالد احمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان kh.ahmadzadeh@uok.ac.ir  
رامین امانی دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس r.amani@modares.ac.ir Publons
آزاد خانزادی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی a.khanzadi@razi.ac.ir  
سعید خانی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان s.khani@uok.ac.ir Publons
مصطفی دین محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان dinm78@gmail.com  
شهریار زروکی  عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران sh.zaroki@umz.ac.ir  
صلاح سلیمیان دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه salahsalimian@yahoo.com  
عزت الله عباسیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران e.abbasian@ut.ac.ir  
پروین علی­ مرادی ­افشار عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان p.am.afshar@gmail.com  
محبوبه فراهتی عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان m.farahati@semnan.ac.ir  
سامان قادری عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان s.ghaderi@uok.ac.ir  
ابوالقاسم گل خندان دکتری علوم اقتصادی دانشگاه لرستان golkhandana@gmail.com  
احمد محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان ah.mohammadi@uok.ac.ir  
زانا مظفری عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان z.mozaffari@uok.ac.ir Publons
سید نظام الدین مکیان عضو هیئت علمی دانشگاه یزد nmakiyan@yazd.ac.ir  
صلاح­ الدین منوچهری دکتری علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی همدان salah.manochehri@gmail.com Publons
مانی موتمنی  عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران m.motameni@umz.ac.ir  
وحید نیک پی پسیان دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه v.nikpey@urmia.ac.ir  
الهام وفائی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری  elham.vafaei@yahoo.com  

 

داورانی که در سال 1402 در داوری مقالات با نشریه همکاری داشته اند (به ترتیب حروف الفبا)

نام داور سمت / سازمان ایمیل Publons
صلاح ابراهیمی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز ebs1365@gmail.com  
خالد احمدزاده عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان kh.ahmadzadeh@uok.ac.ir  
رامین امانی دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس تهران r.amani@uok.ac.ir Publons
حمید آسایش عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی hamid.asayesh@abru.ac.ir  
فاطمه بزازان عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران fbazzazan@alzahra.ac.ir  
اسفندیار جهانگرد عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران ejahangard@gmail.com  
آزاد خانزادی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی a.khanzadi@razi.ac.ir  
تیمور رحمانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران trahmani@ut.ac.ir  
شهریار زروکی  عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران sh.zaroki@umz.ac.ir  
اسماعیل صفرزاده عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران e.safarzadeh@alzahra.ac.ir  
عزت الله عباسیان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران e.abbasian@ut.ac.ir  
پروین علی­ مرادی ­افشار عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان p.am.afshar@gmail.com  
سامان قادری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان s.ghaderi@uok.ac.ir  
الهام فتح الهی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه لرستان elham.fatholahi@yahoo.com  
محبوبه فراهتی عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه سمنان m.farahati@semnan.ac.ir  
علی اکبر قلی ­زاده عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی همدان z_aliak@yahoo.com  
کامران کسرایی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج kamranne@yahoo.com  
احمد محمدی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان ah.mohammadi@uok.ac.ir  
یوسف محنت ­فر  عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران y.mehnatfar@umz.ac.ir  
زانا مظفری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان z.mozaffari@uok.ac.ir  
صلاح­ الدین منوچهری دکتری علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی همدان salah.manochehri@gmail.com  
وحید نیک پی پسیان دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه v.nikpey@urmia.ac.ir  

 

داورانی که در سال 1401 در داوری مقالات با نشریه همکاری داشته اند (به ترتیب حروف الفبا)     

نام داور                             سمت / سازمان

دکتر صلاح ابراهیمی              دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر خالد احمدزاده               عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر اسعد اله رضایی              مرکز آمار ایران

دکتر فاطمه بزازان                   عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

دکتر مهدی پندار                    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر امیر جباری                     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

دکتر اسفندیار جهانگرد           عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمود حاجی رحیمی     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

دکتر فاتح حبیبی                     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان 

دکتر آزاد خانزادی                 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر سهراب دل انگیزان         عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر مصطفی دین محمدی     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

دکتر شهریار زروکی              عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

دکتر اسماعیل صفرزاده           عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

دکتر مهنوش عبدالله میلانی      عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر پروین علی مرادی افشار   عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر سامان قادری                  عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر حامد قادرزاده                عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

دکتر علی اکبر قلی زاده         عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر محمدشریف کریمی      عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر کامران کسرایی              عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج

دکتر پرویز محمدزاده             عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

دکتر زانا مظفری                     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر صلاح الدین منوچهری   دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر نادر مهرگان                   عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر وحید نیک پی پسیان      دانشگاه ارومیه

 

داورانی که در سال 1400 در داوری مقالات با نشریه همکاری داشته اند (به ترتیب حروف الفبا)     

نام داور                             سمت / سازمان

دکتر صلاح ابراهیمی              دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر خالد احمدزاده               عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر اسعد اله رضایی              مرکز آمار ایران

دکتر مهدی پندار                    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر اسفندیار جهانگرد           عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمود حاجی رحیمی     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

دکتر فاتح حبیبی                     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان 

دکتر آزاد خانزادی                 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر سهراب دل انگیزان         عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر مصطفی دین محمدی     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

دکتر شهریار زروکی              عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

دکتر مهنوش عبدالله میلانی      عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رضا غزال                       عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اوتاوا کانادا

دکتر حامد قادرزاده                عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

دکتر سامان قادری                  عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر محمدشریف کریمی      عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر کامران کسرایی              عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج

دکتر پرویز محمدزاده             عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

دکتر زانا مظفری                     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر صلاح الدین منوچهری    دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر نادر مهرگان                   عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان