به موجب ماده 13 قانون مطبوعات، مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار نشریه فصلنامه سیاستها و تحقیقات اقتصادی در زمیه علوم اقتصادی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام دانشگاه کردستان به زبان فارسی به شماره 88046 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شده است.**. فصلنامه علمی سیاست­ها و تحقیقات اقتصادی در راستای اهدافی پژوهشی از منظر اقتصاد خرد و کلان به صورت انتشار نتایج تحقیقات کاربردی در راستای سیاست­ گذاری اقتصادی، ایجاد بستری برای به اشتراک ­گذاری نتایج مطالعات و پژوهش­های دانشگاهی (پایان­ نامه، رساله و ..)، توسعه رویکرد بین ­رشته ­ای و تولید محتواهای علمی بومی در راستای سیاست­های حوزه اقتصادی و ایجاد بستری برای پیاده ­سازی سیاست­های اقتصادی صحیح و متناسب با لحاظ پایه­ های نظری علم اقتصاد گام برمی دارد.