شماره‌های پیشین نشریه

عنوان: سیاست­ ها و تحقیقات اقتصادی

 مجوز: مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 88046 

 حوزه فعالیت: انتشار پژوهش‌های آکادمیک مربوط به علوم اقتصادی

 فاصله انتشار: فصلنامه (بهار، تابستان، پاییز، زمستان)

 زبان: فارسی

 فرمت انتشار: الکترونیکی برخط و چاپی

 

فرآیند ارسال مقاله: نویسندگان پس از ثبت نام در فصلنامه می ­توانند با وارد شدن به قسمت نویسندگان، مقاله خود را ارسال نموده و تمام فرایندهای داوری را از همان شیوه پیگیری نمایند.

 فرآیند ارزیابی مقالات: 

  • تمامی مقالات  این مجله مشابهت یابی شده و نتیجه آن به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 20 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد.
  • هم­چنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.
  • مقالات ارسالی از طریق سامانه ابتدا از نظر هماهنگی با اهداف و دامنه مجله و نیز فرمت ظاهری کنترل می گردد. سپس به صورت ناشناس برای دو نفر داور ارسال می­گردد. در صورت تأیید داوران و انجام اصلاحات احتمالی توسط نویسندگان، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.
  • فرم تعارض منافع نویسنده  با مهر و امضاء نویسنده مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.

جهت اطلاع از شرایط ارسال آثار به بخش راهنمایی نویسندگان مراجعه کنید.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر

بانک ها و نمایه نامه ها

نشریات مرتبط