فصلنامه سیاست­ها و تحقیقات اقتصادی در صدد است با استقبال از ارسال آخرین یافته ­ها و نتایج تحقیقات به ­روز پژوهشگران و اندیشمندان با رویکرد اقتصادی و بین ­رشته ­ای و در جهت ایجاد بستر مناسب برای سیاست گذاری و تسهیل در فرایند تصمیم ­گیری و تصمیم ­سازی صحیح در سطوح مختلف و نیز با طی پروسه دقیق و هدفمند داوری­ ها و رعایت اخلاق پژوهشی؛ چشم­ انداز تحقیقاتی نشریه را برای جامعه علمی و دانشگاهی ترسیم نماید و برای دستیابی به اهداف و سیاست­ های آن نایل آید.

حوزه­ های موضوعی نشریه سیاست­ ها و تحقیقات اقتصادی در قلمرو اقتصاد خرد و کلان در سطوح استانی (محلی)، ملی و بین ­المللی دربرگیرنده انتشار مقولات سیاستی مربوط به:

 • سیاستها و راهبردهای اقتصادی
 • رشد و توسعه اقتصادی
 • برنامه ­­ریزی و توسعه متوازن و پایدار
 • اقتصاد مالی و سرمایه گذاری
 • اقتصاد پولی، بانکی و بانکداری اسلامی
 • اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی
 • تجارت­ بین ­الملل و اقتصاد مرزی
 • بهره ­وری بنگاهی و کسب و کار
 • اقتصاد انرژی و محیط زیست
 • اقتصاد نهادی، دولتی و بخش خصوصی­
 • اقتصاد گردشگری
 • اقتصاد ورزش و سلامت
 • اقتصاد شهری و منطقه ای